متوسطه دوره دوم پسرانه علوم و معارف اسلامي صدرا فسا
 
  تماس با ما  

آدرس:
فسا فاز4 گلستان خیابان بوستان - دبیرستان پسرانه علوم ومعارف اسلامی صدرا

تلفن مدیریت : 3344575
تلفن معاونین : 3344271
تلفن مشاوره :

پست الکترونیک آموزشگاه:
info@sadrafasa.ir
نمابر:3344575-3344271
پیامک :30007279344271

   
 
نقشه سایت