متوسطه دوره دوم پسرانه علوم و معارف اسلامي صدرا فسا
 
  کادر آموزشی و علمی  
 

 

دبیران شاغل در دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرا سال تحصيلي96-95

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تدریس

مدرک

سابقه کار

ساعت حضور

 

1

محمد حسین تقوایی

معارف اسلامی

فوق لیسانس

22

18

2

اصغر آزاد

معارف اسلامی

لیسانس

10

9

3

وحید وطن خواه

معارف اسلامی

فوق لیسانس

21

6

4

سداله نوحی

عربی

فوق لیسانس

30

8

5

یداله حیدری

عربی

فوق لیسانس

20

17

6

غلامرضا بیژنی

ادبیات فارسی

فوق لیسانس

21

4

7

خلیل رجایی

ادبیات فارسی

فوق لیسانس

15

10

8

حسن گل رازقی

زبان انگلیسی

فوق لیسانس

21

8

9

مجید محب زاده

علوم اجتماعی

لیسانس

23

6

10

غلام رضا برزگري

جغرافیا

فوق لیسانس

28

10

11

ناصر نصیری

تاریخ

فوق لیسانس

27

4

12

سید اصغر حقیقت کیش

تاریخ

لیسانس

26

6

13

بهروز سامانی نژاد

ریاضی

لیسانس

22

8

14

علی طهرانی

آمادگی دفاعی

لیسانس

22

4

15

عبدالرحیم تقی نژاد

تربیت بدنی

لیسانس

5

5

16 كرامت الله رستگار  فلسفه ومنطق فوق ليسانس 26 9
17 محمد مهدی سلیمی زبان لیسانس   4
18 محمد باقر  فيروزي امام جماعت حوزوي    
 

 

   
 
نقشه سایت