متوسطه دوره دوم پسرانه علوم و معارف اسلامي صدرا فسا
 
  کادر اداری و اجرایی  
 

 

مشخصات همکاران اجرایی و اداری       (دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرا)

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در آموزشگاه

1

علی جوکار

مدیر

2

سید اصغر حقیقت کیش

معاون آموزشی

3

علی طهرانی

معاون اجرایی

4

رضاتوفيق زاده

مربی پرورشی

5

عبدالرحمن فیروزی

مشاور

6

امر اله آزادی

خدمات

 

 

 

   
 
نقشه سایت